Marble Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Marble Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

MARBLE’ 24 DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
 
 
Marble 24 Danışma Kurulu Toplantısı, 13 Kasım 2017 pazartesi günü İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleştirildi. Toplantıya;
 
TÜMMER Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, TÜMMER Üyeleri, TÜMMER’ e üye Dernek Başkanları, Genel Sekreteri
İZFAŞ Y.K. Murahhas Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Satış ve Pazarlama Müdürü,  Fuar Proje Sorumluları
EMİB Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu
İMİB Başkanı
olmak üzere 47 kişi katıldı. Toplantıya TÜMMER Başkanı Raif Türk başkanlık yaptı.
 
Toplantıda Marble 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına yönelik; katılım, tanıtım, ziyaretçi çalışmaları ile önceki toplantılarda görüşülen konular hakkında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Üç saat süren toplantı sonucunda, Danışma Kurulu Üyeleri tarafından aşağıdaki kararlar alındı.
 
1-            Toplantı tarihine kadar katılım sözleşmesini göndermemiş olan 2017 Marble katılımcıları için;
·         24.11.2017 mesai bitimine kadar katılım sözleşmelerini göndermelerine,
·         Sözleşmeden doğan %30’luk ön ödemenin de 24.11.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılmasına,
·         Sözleşmenin gönderilmemesi ve gerekli ödemenin yapılmaması durumunda, sözleşme hiç yapılmamış kabul edilmesine,
·         Katılımcının katılıma ilişkin haklarını kaybedeceğinin bildirilmesine,
·         Katılımcının 2017 Marble için tahsis edilen yerinin Marble 2018 için yer talep eden ve/veya değişiklik talep eden katılımcılara önerilmesine,
 
2-            Marble 2018 için katılım sözleşmesini İzfaş’a gönderen ancak toplantı tarihine kadar sözleşmeden doğan %30 ‘luk ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Marble 2017 katılımcıları için;
·         24.11.2017 mesai bitimine kadar %30’luk ödemesinin yapılmasına,
·         Gerekli ödemenin yapılmaması durumunda katılımcının sözleşmesinin iptal edileceğinin bildirilmesine,
·         Sözleşmesi iptal edilen katılımcının 2017 Marble için tahsis edilen yerinin Marble 2018 için yer talep eden ve/veya değişiklik talep eden katılımcılara önerilmesine, 
 
3-            Marble 2018 için yer değişikliği taleplerinin değerlendirilmesinin 2015 yılında belirlenen kurallar esas alınarak yapılmasına, peşinatlarını (%30) ödeyen firmaların ada veya stant yer değişim taleplerini belirtmeleri halinde yine bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesine,
 
4-            Yer değişikliği taleplerinde 2019 yılından itibaren 2015 yılında belirlenen kuralların yanında aşağıdaki kuralların geçerli olmasına,
·         2018 yılında yer değişikliği yapan katılımcının yeni stant alanı A1, B1 ve C1’de ise 3 yıl boyunca,
·         2018 yılında yer değişikliği yapan katılımcının yeni stant alanı A2, B2 ve C2’de ise 2 yıl boyunca,
·         2018 yılında yer değişikliği yapan katılımcının yeni stant alanı A3, B3 ve C3’te ise 1 yıl boyunca
yer değişikliği talebi yapamamasına ve değişik önerisinin reddedilmesine,
 
5-            C3 ve C4 hollerinde yabancı katılımcılara ada stant alanı tahsis edilebilmesine, ada stant büyüklüğünün en fazla 200 m² olmasına,
6-            A4, B3 ve B4 hollerinde yerli katılımcılara ada stant alanı tahsis edilebilmesine, ada stant büyüklüğünün en fazla 200 m² olmasına, 
7-            C holü ve D holü arasında blok alanı oluşturularak en az 50 m² olmak kaydıyla 50 m²nin katları olarak alan tahsis edilmesine, katılımcıya 2015 yılı katılım koşullarının sağlanması kaydıyla talep ettiği metrajın verilip verilmeyeceğine İzfaş’ın karar vermesine,
8-            D holünde en fazla 120 m2 ada stant kurulabilmesi için çalışmalar yapılmasına, uygun adaların oluşması durumunda 2015 yılı katılım kurallarına göre yer tahsisi yapılmasına,
9-            A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 hollerinin ana koridorlarında standart stant ile katılıma izin verilmemesine,
10-         Marble 2019 fuar tarihinin bir sonraki danışma kurulunda belirlenmesine,
11-         Bir sonraki danışma kurulunun Ocak ayının 3. haftasında yapılmasına.

Bu gönderiyi paylaş